Bent u tevreden, vertel het anderen. Heeft u klachten, vertel het ons!

 

Hoewel u er zeker van kunt zijn dat DogWise  er naar streeft alles wat maar mogelijk is te doen om u tot tevreden klant te maken, is het bij ons helaas ook niet te voorkomen dat er eens een fout wordt gemaakt. Wij doen graag ons best deze fout te herstellen en/of op te lossen. Alleen wanneer opmerkingen bij ons zelf terecht komen kunnen wij er van leren en waar nodig zaken aanpassen om onze klanten en hun honden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wij stellen het daarom zeer op prijs wanneer u uw klacht bij ons kenbaar maakt.

 

·       Bespreek uw klacht eerst met uw eigen instructrice.

DogWise heeft in de loop der jaren een hele goede naam opgebouwd in onze regio. Die naam houden wij graag hoog! Mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer u dit met uw instructrice bespreekt.  Meestal is er al snel een simpele oplossing voor handen en die bieden wij natuurlijk graag! Komt u er niet uit met de instructeur of zijn er omstandigheden waardoor u dit liever niet met uw instructrice bespreekt, neem dan contact op met Helma Polman, eigenaresse van DogWise hondenschool en gedragscentrum. Wij zijn zeer bereid uw klacht in alle redelijkheid en conform onze Algemene Voorwaarden op te lossen.

 

·       Officiële klacht indienen

Wanneer een gesprek onverhoopt niet tot het gewenste resultaat heeft geleid en u mogelijk nog steeds niet geheel tevreden bent, kunt u de klacht op schrift zetten en ter attentie van Helma Polman versturen op info@dogwise.nl Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.  Klachten worden enkel in behandeling genomen gedurende de looptijd van de cursus of tot maximaal een maand erna.

 

·       Wat doen wij met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een ontvangstbevestiging  per mail waarin wij vermelden:

·       Een korte beschrijving van de inhoud van uw klacht

·       Op welke manier en wanneer wij uw klacht gaan onderzoeken

·       Op welke uiterlijke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

·       Verantwoordelijkheden rond behandeling : De verantwoordelijkheid van de behandeling van uw klacht ligt bij de Helma Polman, eigenaresse van DogWise                 hondenschool en Kynologisch Adviesbureau.

 

·       Verloop behandeling klacht 

Aan de hand van uw schriftelijke klacht en het bespreken van deze klacht van de betrokkenen binnen DogWise bekijken wij zo goed mogelijk inhoud van en de situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. 

Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.  Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.