Gedragstherapie bij probleemgedrag

 

Pas als men de oorzaak wegneemt…. verdwijnt het gevolg! 

 

Vele hondenbezitters komen er in de loop van tijd achter dat het opvoeden of her-opvoeden van een hond lang niet altijd even makkelijk is. Ongewenst gedrag  komt voor bij zowel honden die al van pup af aan in huis zijn, als van tweede of zelfs derde hands honden. De problemen die eigenaren ervaren kunnen heel divers zijn, evenals de oorzaken. 

 

Probleem gedrag is vaak niet te verhelpen binnen de reguliere gedrag- en gehoorzaamheidscursussen. De combinatie kan b.v. een te storende factor binnen de groep zijn, de hond kan de situatie op het les veld juist als zeer stressvol in plaats van leerzaam ervaren of het probleemgedrag kan zeer specifiek te maken hebben met de thuissituatie. Daarnaast zijn veel instructeurs weliswaar opgeleid om gehoorzaamheidstrainingen te verzorgen, maar niet geschoold om probleemgedrag op te lossen! 

 

Onwetendheid van de (beginnende) hondeneigenaar of gebrek aan kennis spelen vaak een rol in het ontstaan van ongewenst gedrag. Hierdoor kan de hond gedrag laten zien waar zijn baas toch echt minder blij mee is! Van uitvallen aan de riem tot slopen bij alleen zijn of agressie naar de postbode,   er zit nogal wat in het natuurlijke gedragsrepertoire van een hond dat in onze mensenmaatschappij niet plezierig, hinderlijk of zelfs gevaarlijk is. Aangezien iedere hond-baas combinatie uniek is, zijn de adviezen en therapieën die u van DogWise aangereikt krijgt volledig afgestemd op zowel hond als baas en passend in de leefomstandigheden en (on)mogelijkheden. De begeleiding is volledig individueel en naast de praktische uitvoering van het therapie plan volledig gericht op optimaliseren van de onderlinge verhouding en communicatie tussen mens en hond te verbeteren. Wanneer u de kennis heeft opgedaan over hoe een hond van nature handelt, en zijn non verbale of verbale lichaamstaal leert lezen, ontwikkelt u de vaardigheid om probleemgedrag om te buigen of te voorkomen. U zult door de taal van uw hond te leren niet alleen zijn gedrag leren begrijpen, maar ook een betere verstandhouding met uw hond opbouwen. Hierdoor kunt u meer invloed uitoefenen op hoe de hond zich gedraagt en wat hij leert. 

 

Hoe werkt een DogWise gedragstherapeut?

 

Als gedragstherapeut werken wij nauw samen met de dierenarts omdat de mogelijkheid bestaat dat er een lichamelijke oorzaak is voor het probleemgedrag. Voordat we starten met de gedragsbegeleiding, moet deze mogelijkheid worden uitgesloten en/of behandeld worden. 

 

Tijdens het intake gesprek wordt het probleem uitvoerig besproken aan de hand van een vragenformulier, goed in kaart gebracht en gaan we op zoek naar de onderliggende oorzaak van het ongewenste gedrag van uw hond. 

 

Die vormt namelijk altijd het uitgangspunt voor ons behandelplan! Het wordt door onze cliënten als zeer prettig ervaren om begrip te krijgen wat de hond drijft tot het probleem gedrag, en te horen dat het toch echt –weliswaar ongewenst- nog steeds valt onder “normaal, HONDS gedrag!”              Het biedt u als eigenaar veel steun om te begrijpen hoe honden in elkaar zitten  en de handvatten aangereikt te krijgen om uw situatie zo te maken dat zowel de hond als u zelf tot uw recht komt. 

 

Het stappenplan wordt na een dag of 10 in het 2e gesprek met u doorgenomen, en ook daadwerkelijk getraind. Hierdoor weten zowel u als wij dat het plan u past, en correct uitgevoerd gaat worden. De training is in deze sessie dan ook niet alleen een training voor uw hond, maar vooral ook van u zelf en uw gezinsleden!

 

Na het 2e bezoek gaat u zelfstandig met het stappenplan aan de slag en houden wij per telefoon of mail een aantal keren contact om het verloop van de therapie en de vorderingen bij te houden.

Mochten er na het traject van gedragstherapie toch nog een aantal trainingssessies nodig zijn, kunt u deze uiteraard in de vorrm van privé lessen bij boeken. 

 

Prijs: DogWise Gedragstherapie € 140,00 incl. btw, excl. reiskosten a € 0,25 ct/pkm

 

Dit bedrag is inclusief beoordeling vragenformulier, het intakegesprek van ongeveer 2 uur, uitwerking therapie op papier plus een 2e sessie om de therapie toe te lichten. Nader telefonisch contact of vragen via mail zijn zonder kosten.

 

Eventuele gewenste aanvullende privé-lessen zijn € 30,00 per half uur of € 55,00 per uur.