Puppy Testen

 

Zie je ook het voorbeeld voor je van dat oudere stel dat zo'n snoezige pup uit zocht en nu zit opgescheept met een hyperactieve Jack Russell terriër die ze het leven behoorlijk zuur maakt? Of dat gezin met drie kleine kinderen dat de schuwe pup uitkoos omdat hij zo zielig in het hoekje zat. Inmiddels is pup uitgegroeid tot een puber die, zodra de kinderen in de buurt komen, begint te grommen......

Iedereen kent dit soort verhalen over verkeerd geplaatste honden, waardoor situaties ontstaan die niet voldoen aan de verwachting die je van te voren had. Soms omdat men niet aan de fokker durft te vertellen dat het allemaal niet zo is gegaan als men gehoopt had. Als fokker wordt je in het beste geval gevraagd de hond terug te nemen om hem te herplaatsen. In het ergste geval wordt de pup via internet doorverkocht of laat men zelfs de hond inslapen omdat hij 'niet te handhaven is'.

 

De meest effectieve manier om dit soort problemen te voorkomen is heel zorgvuldig te zijn in het plaatsen van pups bij nieuwe eigenaren. Een van de onderdelen hiervan kan zijn de pups te testen op een aantal eigenschappen. Bij deze test wordt aan de hand van verschillende proefjes een indicatie gegeven van wat aan temperament en aard van de hond kan worden verwacht. De uitkomst van de test, gecombineerd met de wensen van de toekomstige eigenaar en jouw eigen inschattingsvermogen geven de grootste kans om mismatching te voorkomen. Bij het toewijzen van de pups worden uiteraard ook de thuissituatie van de nieuwe eigenaar (samenstelling gezin, zijn er kinderen) en het gebruiksdoel van de hond (sport, familiehond) mee gewogen.

 

Waarom pups testen?

Als eerste komt hier om de hoek kijken de motivatie waarom potentiële kopers een pup speciaal bij jou willen kopen. Wil men graag een pup uit een van jouw nesten omdat je bekend staat als een fokker die de pups goed socialiseert en deze dus waarschijnlijk goed in een gezin zullen passen? Of zoekt men een werkhond en weet men dat jij speciaal daar op let bij de keuze van de ouders? 

Vroeger dachten mensen dat de pup die als eerste op je afkomt voor hen de beste keuze is (' hij zocht ons zelf uit! ') terwijl dit vaak simpelweg de brutaalste is. Het gevolg kan zijn dat ook later de hond in plaats van de baas beslist wat er gebeurt. Of men vindt het hondje dat in de hoek blijft zitten zo zielig en wil die dan hebben. Beide keuzes kunnen fout uitpakken! Bij de eerste omdat de hond al gauw de dienst uitmaakt in het gezin. Bij de tweede omdat men vaak dat zielige hondje als zodanig opvoedt, flink troost en knuffelt. Hieruit kan dan een asociale hond groeien, terwijl met wat meer inzicht en een goede opvoeding dit toch een leuke hond kan worden!

 

Selecteren geschikte hondjes

Bij de puppytest wordt aan de hand van dertien verschillende testjes een indicatie gegeven van wat voor een temperament en aard van de hond verwacht kan worden.

Om een zo objectief mogelijk beeld van het hele nest te krijgen, worden alle pups getest als ze precies zeven weken zijn. Dit tijdstip is belangrijk; voor die tijd is het karakter nog niet voldoende gevormd en na die tijd worden pups vaak weer wat terughoudender. Dit kan een vertekend beeld geven.

De uitslag van de test kan op twee manieren gebruikt worden:

 - als informatie voor het selecteren van een geschikt hondje.

 - als achtergrond voor de nieuwe eigenaar die zijn keuze al gemaakt heeft.

Uiteraard spelen de wensen van de toekomstige eigenaar een rol bij het toewijzen van de pups evenals de samenstelling van het gezin en het gebruiksdoel.

 

Hoe wordt de test afgenomen?

Gehoorzaamheids- en intelligentietesten zijn in de veertiger jaren ontwikkeld als selectiecriteria voor pups die opgeleid werden tot blinden-geleidehonden, en later ook gebruikt voor werkhonden. Bij deze testen gaat het vooral om het vaststellen van de natuurlijke aanleg en het karakter van de pup. De uitslag van de test geeft een indicatie van wat men van deze pup als volwassen hond mag verwachten.

De beoordeling gaat niet uit van goed of slecht, maar van een zo goed mogelijke combinatie van pup en nieuwe baas. Dit om een zogeheten 'mismatch' te voorkomen! Onze puppy test is gebaseerd op de Campbell test maar is op basis van onze eigen ervaringen steeds meer verfijnd tot ons eigen model.

 

De puppytest bestaat uit de onderdelen waarbij we beoordelen over sociale binding, onderwerping, gevoeligheid voor aanraking, herstel na schrik en probleemoplossend vermogen. Het is enorm boeiend om te zien hoe de pups zich laten zien zonder de bescherming van het nest om zich heen. Niet zelden is zelfs de fokker verbaast over hoe onverwachts anders een pup zich laat zien tijdens de test in vergelijk met het gedrag in het nest!

  

Testuitvoer

De testen vinden plaats bij de fokker thuis. De pups worden voor de tests afgezonderd van de moeder en de andere pups. De fokker mag, mits onopvallend, op de achtergrond meespieken. De beoordelingen zullen per individu, maar ook per nest bekeken worden. De beste interpretatie is door vergelijk met de nestgenootjes.

 

Puppytest; alleen maar leuk of ook belangrijk?

Wij zijn van mening dat deze stellingen beide waar zijn, de pups zijn een middagje lekker aan het leren en hebben er over het algemeen veel lol in. Het geeft de fokker aanwijzingen over het hoe en wat van dit nest en stof tot nadenken over een eventueel volgend nest. De nieuwe eigenaar heeft een handleiding om van dat snoezige pupje een leuke, sociale wereldhond te maken!

 

Met nadruk wijzen wij erop dat geen enkele test een garantie is voor het verdere gedrag van de volwassen hond maar een observatie van de natuurlijke aanleg. Deze test blijft een momentopname en kan niet geheel voorspellen hoe de pup zich zal ontwikkelen. Het temperament, gedrag en karakter zijn vanzelfsprekend grotendeels afhankelijk van toekomstige ervaringen en leermogelijkheden! 

 

Wil je meer weten over het laten testen van een nestje pups? Stuur dan een mail naar info@dogwise.nl voor nadere informatie